ایده برای طراحی بین کابینت

۲۴ آذر ۱۳۹۸
ایده برای طراحی فضای بین کابینت

شلختگی دیگر بس است! طراحی بین کابینت و استفاده حداکثری از فضای آشپزخانه

برخی وسائل در همه آشپزخانه‌ ها به صورت استاندارد وجود دارد: کابینت ‌ها، میز آشپزخانه، یک سینک ظرف شویی و تعدادی فضای عجیب و غریب که در هر آشپزخانه ای وجود دارد. ما تا به حال به فضای بالا و اطراف کابینت ‌های آشپزخانه توجه کرده ‌ایم، یکی از رایج ترین مکان ها در آشپزخانه ها موجود است، فضای بین کابینت ها است. طراحی بین کابینت آشپزخانه باید طوری باشد که کم ترین فضا را اشغال […]
برای سفارش تماس بگیرید