سرویس خواب سفید طلایی، ترکیب رنگی برای همه سلیقه‌ها