جاکفشی سه تیکه: خلاقیتی مثال زدنی در یک دکوراسیون قدیمی