۲۵ آبان ۱۳۹۸
تاج کابینت

تاج کابینت چیست و مهم‌ ترین موارد مصرف آن کدام است؟

کابینت ها برای آشپزخانه ها یکی از مهم ترین لوازم هستند و امروزه به عنوان وسیله ای تعیین کننده برای نوع دکوراسیون نیز به حساب می آیند. کابینت ها از بخش های مختلفی تولید می شوند که شامل: بدنه ی کابینت، پایه ها، درب ها، کشوها، تاج کابینت و زیر چراغی می شوند. هر کدام از بخش های کابینت به طور جداگانه تاثیر زیادی در زیبایی کابینت دارند و یکی از این مواردی هم که باعث […]
برای سفارش تماس بگیرید