کابینت سفید و قهوه ای ، ترکیبی زیبا و چشم نواز رنگ ها