کابینت ممبران: مزایا، ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فردش